ห้องประชุมสัมมนา

ห้องประชุมสัมมนา มี 2 ห้อง

 • ห้องประชุมเล็กสำหรับ 50-70 ท่าน
 • ห้องใหญ่ สำหรับ 80-150 ท่าน

 • องุ่นไร้เมล็ด
  องุ่นไร้เมล็ด
 • ดอกหน้าวัว
  เมล่อน
 • ผักสลัดไอโดรโปรนิกส์
  ผักสลัดไอโดรโปรนิกส์
 • ผลิตภัณฑ์ OTOP
  มัลเบอร์รี่
 • ห้องอาหาร The terrace
  ห้องอาหาร The terrace
 • ร้านเค้ก/กาแฟสด
  ร้านเค้ก/กาแฟสด