กิจกรรมภายในสวน


  • » ชมสวนมัลเบอรี่,สวนเมล่อน,มะเดื่อฝรั่ง,เสาวรส,ฝรั่งฯ

  • » ชมสวนองุ่นไร้เมล็ด พันธุ์แบล็คโอปอล์ ซึ่งมีผลิตผลตลอดทั้งปี

  • » ชมแปลงผักสลัดเมืองหนาวปลูกแบบไอโดรโปรนิกส์ เช่น เรดโอ๊ค, กรีนโอ๊ค, เบบี้คอส, บัตเตอร์เฮด

  • » ชมชิมกับพุททรานมสดของแท้จากวังน้ำเขียว

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง


  • » ส่องกระทิงบนเขาแผงม้าหรือหน่วยพิทักษ์ป่าคลองปลากั้ง ( กระทิงป่าฝูงสุดท้าย )

  • » เที่ยวชมสวนดอกไม้ Mom's cottage สวนดอกไม้นานาพันธุ์สไตล์อังกฤษ

  • » เที่ยวชมทัศนีย์ภาพบนเขาสูงของ อ.วังน้ำเขียวและบริเวณรอบๆ ณ ผาเก็บตะวัน